Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (äldre serie)

Södra Rörums kyrkoarkiv

Kartor och ritningar från Södra Rörums församling kan även förekomma i Hörbys kyrkliga samfällighets arkiv samt i andra serier

 Kartor / ritningar (35 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A01536Förslag till ny kyrka för Södra Rörums församling i Frosta härad af Malmöhus län.[Fasader och Sektion]1907Gillad 25/5 1882 Kopior 1907. 
A01537Förslag till ny kyrka för Södra Rörums församling i Frosta härad af Malmöhus län. [Fasad, tornsektion och plan].1907Gillad 25/5 1882 Kopior 1907 
A01538Förslag till Orgelfasad för Södra Rörums kyrka i Malmöhus län.1907Kopia 1907 
A01539Förslag till ny orgelläktare samt framflyttning af orgeln i Södra Rörums kyrka i Frosta härad af Malmöhus län. 
A01540[karta över prästgårdsägor]1822 ?Ur skiftesakten 1822. 
A01541Förslag till nybyggnad vid södra Rörums prestgård.1877Godkänd av direktionen för Skånska prästerskapets byggnadskassa 29/4 1879. 
A01542[Ritning till skolhus]1872 
A02718Karta öfver skogen till kyrkoherdebostället södra Rörum nr 1 i södra Rörums socken, Frosta härad Malmöhus län upprättad vid skogsindelning.1896 
B00126Kyrka i södra Rörum. Projekt I (Ritningar till värmeanläggning)1886 
B00127Kyrka i södra Rörum Projekt II (Ritning till värmeanläggning)1886 
B00126-B00127Kyrka i Södra Rörum. Projekt I, Projekt II [Ritningar till värmeanläggning]1886defekter 
A21866Utdrag af Karta över Alla Ägorne till Södra Rörums by i Malmöhus län, Frosta Härad och Södra Rörums socken.1915 
A21867Karta över ett område av fastigheten Rörum Södra 11:12 i Södra Rörums socken av Malmöhus län.1938 
A21868Ritning till nytt församlingshem i S. Rörum. [Plan- och sektionsritning]1938-07 
A21869Nytt församlingshem i S. Rörum. Förslag till värmeledning.1938-07-21 
A21870Ritning till nytt församlingshem i S. Rörum. [Fasader]1939-01 
A21871Ritning till nytt församlingshem i S. Rörum. [Plan- och sektionsritning]1939-01 
A21872Ritning till nytt församlingshem i S. Rörum. [Fasad- och sektionsritning]1940-03 
A21873Ritning till nytt församlingshem i S. Rörum. [Plan- och sektionsritning]1940-03 
A21874Ritning till ny stallinredning i Prästlönebostället A, Häglinge.1948-12 
A21875Förslag till omändring av bostadshuset vid prästlönebostället A, Häglinge.1948-12 
A21876Ritning till ny stall- och logebyggnad vid prästlönebostället B, Häglinge.1949-12 
A21877Prästlönebostället i S. Rörum. Värme- och sanitär installation.1950-06-05 
A21878Förslag till bostadshus för arrendatorn på prästlönebostället A, Häglinge.1952 
A21879Garagebyggnad till Arr. Nils Jönsson, Häglinge. [Fasad-, plan- och sektionsritning; Situationplan]1953 
A21880Urinbrunn.1956 
A21881Logbyggnad till Arr. Nils Jönsson, Häglinge.1956 
A21882Lönebostället S. Rörum. Förslag till gödselstadsanläggning. [Lönebostället I]1959-10-29 
A21883Lönebostället i Häglinge. Förslag till gödselvårdsanläggning. [Lönebostället I; Plan- och sektionsritning]1959-10-29 
A21884Förslag till gödselvårdsanläggning vid lönebostället i Häglinge. [Lönebostället I; Plan- och sektionsritning]1959-12-14 
A21885Logbyggnad till lönebostället i Häglinge. [Fasad-, plan- och sektionsritning]1961-04-04 
A21886Prästgården i S. Rörum. [Köksinredning, plan]1962 
A21887Förslag till omändring av f. d. kyrkoherdebostället i Södra Rörum. [Plan- och sektionsritning] 
A21888Förslag till parkeringsplats vid Södra Rörums kyrkogård.1962-11-05 
B02954Förslag till byggnadsplan för fastigheten Rörum Södra 27:1 m. fl.1971 – 1972