Se även: SE/RA/730329 Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
A Protokoll 
A I Organisationskommitténs protokoll 
Loading ...
A II Diverse tävlingsprotokoll 
Loading ...
B Koncept till utgående skrivelser 
Loading ...
D Liggare 
Loading ...
E Inkomna skrivelser 
E I Anmälningar 
Loading ...
E II Sekretariatets utlandskorrespondens 
Loading ...
E III Diverse övrig korrespondens 
Loading ...
F Ämnesordnade handlingar 
F I Handlingar rörande anställda, funktionärer m fl 
Loading ...
F II Handlingar rörande träning 
Loading ...
F III Diverse trycksaker och handlingar rörande dessa 
Loading ...
F IV Smärre ämnesordnade handlingar 
Loading ...
F V Handlingar rörande officiella redogörelsen 
Loading ...
G Räkenskaper 
G I Huvudböcker 
Loading ...
G II Kassaböcker 
Loading ...
G III Verifikationer 
Loading ...
H Statistik 
Loading ...
J Ritningar m m 
Loading ...
Z Ljud- och bildband 
Z I Olympiafilmen 1912 
Ö Övriga handlingar 
Ö I Organisationskommitténs subkommittéers handlingar 
Ö I a Arbetsutskottets handlingar 
Loading ...
Ö I b Byggnadskommitténs handlingar 
Ö I c Ekonomisektionens handlingar 
Loading ...
Ö I d Förströelsekommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I e Inkvarteringskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I f Medalj- och märkeskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I g Mottagningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I h Handlingar rörande nationsvärdar 
Ö I i Presskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I j Reklamkommitténs handlingar 
Ö I ja Reklamkommitténs handlingar: reklam i Sverige 
Loading ...
Ö I jb Reklamkommitténs handlingar: reklam i utlandet, allmänt 
Loading ...
Ö I jc Reklamkommitténs handlingar: konsulatsreklam 
Loading ...
Ö I jd Reklamkommitténs handlingar: övrig utlandsreklam m m 
Loading ...
Ö I k Tekniska sektionens handlingar 
Loading ...
Ö II a Kommitténs för allmän idrott handlingar 
Loading ...
Ö II b Kommittéernas för bergbestigning och jakt handlingar 
Loading ...
Ö II c Brottningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II d Cyklingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II e Dragkampkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II f Fotbollskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II g Fäktningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II h Gymnastikkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II i Hästtävlingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II j Jaktkommitténs handlingar 
Ö II k Lawn-Tenniskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II l Kommitténs för modern femkamp handlingar 
Loading ...
Ö II m Prisbedömningsjuryns för musik handlingar 
Ö II n Roddkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II o Seglingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II p Simkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II r Skyttekommitténs handlingar 
Loading ...
Ö III Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer 
Ö III a Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 25-årsjubiléet 1937 
Loading ...
Ö III b Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 30-årsjubileet 1942 
Loading ...
Ö IV Tidningsurklipp 
Loading ...

1.
Kassaböcker
Serie , Stockholmsolympiaden 1912

 Grunddata 
ReferenskodSE/RA/730226/G II
ArkivinstitutionRiksarkivet