bild
Serie

Årsstämningsakter

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Akterna förvaras bland inneliggande handlingar för respektive år. Se serien F III a i rådhusrättens och magistratens arkiv.