bild
Serie

Böcker över obefintliga

Törnevalla kyrkoarkiv

Se serierna A I och A II a för resp. år.

Jämför serie A IV b.