För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Törnevalla kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00395/C/21676 – 1696Om en åker under prästgården 1674, om klockarbordet 1676, om prästgårdens ägor 1693-1696. 
11724 – 1879Protokoll och andra handlingar rörande syner av kyrkoherdebostället Smedby samt värdering av sockenstuga och sockenmagasin 1834. 
21794 – 1864Spridda år. Innehåller bl a skifteskarta 1852 över bl a pastors- och komministerboställets ägor samt kopia 1864 av karta 1824 över bl a pastorsbostället. 
Se: SE/VALA/00395/H I/11851 – 1889Även odaterat (före 1715). Innehåller: Handlingar om klockaregårdens ägor (före 1715), om skolhustomt 1851, om ägobyte mellan bostället och Reva by 1864, om avsöndring av boställsjord till stambanan 1871-1873, om uppodling av boställsjord 1886 samt karta över utmarken till kyrkoherdebostället, upprättad 1889.