bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Törnevalla kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00395/C/21676 – 1696Om en åker under prästgården 1674, om klockarbordet 1676, om prästgårdens ägor 1693-1696. 
11724 – 1879Protokoll och andra handlingar rörande syner av kyrkoherdebostället Smedby samt värdering av sockenstuga och sockenmagasin 1834. 
21794 – 1864Spridda år. Innehåller bl a skifteskarta 1852 över bl a pastors- och komministerboställets ägor samt kopia 1864 av karta 1824 över bl a pastorsbostället. 
Se: SE/VALA/00395/H I/11851 – 1889Även odaterat (före 1715). Innehåller: Handlingar om klockaregårdens ägor (före 1715), om skolhustomt 1851, om ägobyte mellan bostället och Reva by 1864, om avsöndring av boställsjord till stambanan 1871-1873, om uppodling av boställsjord 1886 samt karta över utmarken till kyrkoherdebostället, upprättad 1889.