bild
Serie

Skolrådets handlingar

Ålems kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1626 – 1791Se E I:1. Längd över skolmästare 1626-1791, förteckning över handlingar i konsistoriets arkiv rörande skolan 1641-1684, utdrag ur tingsprotokoll rörande sockenskolan 1641. 
11784 – 1908Kartong. Handlingar rörande Skytteanska skolan, spridda år. Även odaterat. 
- [H0002]1838 – 1839Se K I:1. Handlingar rörande skolundervisningen. 
21849 – 1880Band. Förteckning över skolpliktiga barn. 
31859 – 1866Häften. Förteckning över skolpliktiga barn 1859, 1865-1866. Även odat.