bild
Serie

Handlingar angående präster och kyrkobetjäningen

Bro kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11894 – 1981Sparres överlåtelse å församlingen av rätt att tillsätta klockare och organist 1894.
Domkapitlets medgivande angående förening av folkskollärare- klockar- och organisttjänsterna i Bro 1911.
Handlingar angående skolbibliotekets 1921-1932.
Kungl. Maj:ts beslut angående äganderätt av fastigheten Klockarebord 1, 1944.
Redovisning av kyrkomusikerkostnader 1951.
Handlingar angående kyrkovaktstjänst i Bro kyrka 1965.
Registerunderlag för organisttjänsten 1971.
Instruktion för kyrkomusiker 1971.
Skrivelser angående Aalls donationsfond 1918.
Förteckning över givare av korkmatta 1943.
utdrag ur protokoll rörande Axel Robert Bildts donationsfond 1955.
Nils Rosengrens testamente 1973.
Rosengrens fond 1983.
 
21984 – 1988Ansökningshandlingar kyrkvaktmästare, diakoni, församlingsassistent och fritidsledare. 
31985 – 1996Personalhandlingar.