Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogården

Överkalix kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (44 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11837Pottaskepanna och ugn.
Kartsamlingen HLA 16909
 
- [H0001]1906Karta över nya begravningsplatsen i Brännaby.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0002]1930Förslag till reglering av det av Överkalix inköpta området till begravningsplats (2 st).
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0003]1934Karta över staket och grindar å begravningsplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
21936Ritning till gravkapell å nya kyrkogården i Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17911
Info/
 
31936Förslag till källaringång i Överkalix gravkapell (2 st).
Kartsamlingen HLA 17912
Info/
 
- [H0004]1936Ritning över gravkapell på nya kyrkogården i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0005]1939Ritning över grindparti vid begravningsplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0006]1939Situationsplan över gamla begravningsplatsen i Överkalix.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0007]1940Förslag till begravningsplats i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0008]1940Ritningar till klockstapel och kor å Lansjärvs kyrkogård (7 st).
Kvarligger i O I b: 1
 
41941Ingång till kyrkogården i Överkalix (2 st).
Kartsamlingen HLA 16910
Info/
 
51944Förslag till källarnedgång i kapellet i Grelsbyn (3 st).
Kartsamlingen HLA 16911
Info/
 
- [H0009]1944Fasadritning över kapellet i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
61954Ritning till en familjegrav.
Kartsamlingen HLA 16912
Info/
 
71956Förslag till utvidgning av gamla kyrkogården i Överkalix, kartor och andra handlingar (7 st).
Kartsamlingen HLA 16913
Info/
 
81956Ändringsförslag till begravningsplats i Lansjärv, kartor och beskrivning (6 st).
Kartsamlingen HLA 16914
Info/
 
- [H0010]1956Uppmätningsritning över begravningsplats i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0011]1958Plankarta över tilltänkt område för gravplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0012]1958Plan- och detaljritningar för utbyggnad av begravningsplats i Överkalix (7 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
91964Utbyggnad av av nya begravningsplatsen i Grelsbyn, Överkalix (5 st).
Kartsamlingen HLA 16915
Info/
 
101965Gamla begravningsplatsen i Bränna, Överkalix (2 st).
Kartsamlingen HLA 16916
Info/
 
- [H0013]1966Situationsplan över Grelsbyn, begravningsplats och väg.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0014]1966Profil-, sektions- och detaljritningar över Grelsbyn, begravningsplats och väg (9 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
111973Utvidgning av kyrkogården i Grelsbyn, dränerings- och regnvattenledningar.
Kartsamlingen HLA 16918
Info/
 
- [H0015]1973Ritningar (etapp 1) över kyrkogården i Grelsbyn med illustrationsplan, höjd- och målsättningsplan samt angående dränerings- och regnvattenledningar (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0016]1973Ritningar (etapp 1) över kyrkogården i Grelsbyn med sektionsritningar (7 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0017]1974Illustrationsplan angående utvidgning av Lansjärvs kyrkogård.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0018]1974Situationsplan över kyrkogård och komministerbostad i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0019]1974Ritningar över kyrkogården i Lansjärv angående grundundersökning, borrprofiler och nivåavvägning (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0020]1974Ritningar över kyrkogården i Lansjärv angående höjdsättning, VA- och dräneringsledningar samt detaljer (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0021]1974Ritningar (etapp 2) över kyrkogården i Grelsbyn med höjd- och måttsättningsplan och sektionsritningar (8 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0022]1974Ritningar (etapp 2) över kyrkogården i Grelsbyn med plan- och profilritningar angående VA-ledningar (2 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
121974 – 1979Förrådsbyggnader i Grelsbyn (4 st).
Kartsamlingen HLA 16917
Info/
 
131975Kyrkogården i Grelsbyn, gravkartor (2 st).
Kartsamlingen HLA 16919
Info/
 
141978Situationsplan vid kyrkogård i Lansjärv, Överkalix församling.
Kartsamlingen HLA 17913
Info/
 
151983Begravningsplats Grelsbyn 13:7, situationsplan elanläggning.
Kartsamlingen HLA 16920
Info/
 
161983Fastighetsreglering berörande Grelsbyn 12:11 och 13:7, karta och beskrivning.
Kartsamlingen HLA 16921
Info/
 
- [H0023]1983Plan-, sektions- och fasadritningar angående bl.a. personalbyggnader på begravningsplatsen Grelsbyn 13:7 (5 st).
Kvarligger i O I b: 3
 
171987Gravkartor för nya kyrkogården i Grelsbyn (3 st).
Kartsamlingen HLA 16922
Info/
 
- [H0024]1992Ritning till kallförråd, Överkalix församling.
Kvarligger i K III b: 3
 
181993Utvidgning av kyrkogårdsområde i Lansjärv, Överkalix församling, ritningar och ritningsförteckning (25 st).
Kartsamlingen HLA 16923
Info/
 
- [H0025]1993Utvidgning av kyrkogårdsområde i Lansjärv, nybyggnad av maskinhall / garage (15 st).
Kvarligger i O I b: 5
 
191994Fastighetsreglering berörande Lansjärv 2:5, 2:22, 2:23 och S:2 samt 2:6.
Kartsamlingen HLA 16924
Info/