Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogården

Överkalix kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (44 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11837Pottaskepanna och ugn.
Kartsamlingen HLA 16909
 
- [H0001]1906Karta över nya begravningsplatsen i Brännaby.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0002]1930Förslag till reglering av det av Överkalix inköpta området till begravningsplats (2 st).
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0003]1934Karta över staket och grindar å begravningsplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
21936Ritning till gravkapell å nya kyrkogården i Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17911
 
31936Förslag till källaringång i Överkalix gravkapell (2 st).
Kartsamlingen HLA 17912
 
- [H0004]1936Ritning över gravkapell på nya kyrkogården i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0005]1939Ritning över grindparti vid begravningsplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0006]1939Situationsplan över gamla begravningsplatsen i Överkalix.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0007]1940Förslag till begravningsplats i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 1
 
- [H0008]1940Ritningar till klockstapel och kor å Lansjärvs kyrkogård (7 st).
Kvarligger i O I b: 1
 
41941Ingång till kyrkogården i Överkalix (2 st).
Kartsamlingen HLA 16910
 
51944Förslag till källarnedgång i kapellet i Grelsbyn (3 st).
Kartsamlingen HLA 16911
 
- [H0009]1944Fasadritning över kapellet i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 1
 
61954Ritning till en familjegrav.
Kartsamlingen HLA 16912
 
71956Förslag till utvidgning av gamla kyrkogården i Överkalix, kartor och andra handlingar (7 st).
Kartsamlingen HLA 16913
 
81956Ändringsförslag till begravningsplats i Lansjärv, kartor och beskrivning (6 st).
Kartsamlingen HLA 16914
 
- [H0010]1956Uppmätningsritning över begravningsplats i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0011]1958Plankarta över tilltänkt område för gravplats i Grelsbyn.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0012]1958Plan- och detaljritningar för utbyggnad av begravningsplats i Överkalix (7 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
91964Utbyggnad av av nya begravningsplatsen i Grelsbyn, Överkalix (5 st).
Kartsamlingen HLA 16915
 
101965Gamla begravningsplatsen i Bränna, Överkalix (2 st).
Kartsamlingen HLA 16916
 
- [H0013]1966Situationsplan över Grelsbyn, begravningsplats och väg.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0014]1966Profil-, sektions- och detaljritningar över Grelsbyn, begravningsplats och väg (9 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
111973Utvidgning av kyrkogården i Grelsbyn, dränerings- och regnvattenledningar.
Kartsamlingen HLA 16918
 
- [H0015]1973Ritningar (etapp 1) över kyrkogården i Grelsbyn med illustrationsplan, höjd- och målsättningsplan samt angående dränerings- och regnvattenledningar (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0016]1973Ritningar (etapp 1) över kyrkogården i Grelsbyn med sektionsritningar (7 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0017]1974Illustrationsplan angående utvidgning av Lansjärvs kyrkogård.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0018]1974Situationsplan över kyrkogård och komministerbostad i Lansjärv.
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0019]1974Ritningar över kyrkogården i Lansjärv angående grundundersökning, borrprofiler och nivåavvägning (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0020]1974Ritningar över kyrkogården i Lansjärv angående höjdsättning, VA- och dräneringsledningar samt detaljer (3 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0021]1974Ritningar (etapp 2) över kyrkogården i Grelsbyn med höjd- och måttsättningsplan och sektionsritningar (8 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
- [H0022]1974Ritningar (etapp 2) över kyrkogården i Grelsbyn med plan- och profilritningar angående VA-ledningar (2 st).
Kvarligger i O I b: 2
 
121974 – 1979Förrådsbyggnader i Grelsbyn (4 st).
Kartsamlingen HLA 16917
 
131975Kyrkogården i Grelsbyn, gravkartor (2 st).
Kartsamlingen HLA 16919
 
141978Situationsplan vid kyrkogård i Lansjärv, Överkalix församling.
Kartsamlingen HLA 17913
 
151983Begravningsplats Grelsbyn 13:7, situationsplan elanläggning.
Kartsamlingen HLA 16920
 
161983Fastighetsreglering berörande Grelsbyn 12:11 och 13:7, karta och beskrivning.
Kartsamlingen HLA 16921
 
- [H0023]1983Plan-, sektions- och fasadritningar angående bl.a. personalbyggnader på begravningsplatsen Grelsbyn 13:7 (5 st).
Kvarligger i O I b: 3
 
171987Gravkartor för nya kyrkogården i Grelsbyn (3 st).
Kartsamlingen HLA 16922
 
- [H0024]1992Ritning till kallförråd, Överkalix församling.
Kvarligger i K III b: 3
 
181993Utvidgning av kyrkogårdsområde i Lansjärv, Överkalix församling, ritningar och ritningsförteckning (25 st).
Kartsamlingen HLA 16923
 
- [H0025]1993Utvidgning av kyrkogårdsområde i Lansjärv, nybyggnad av maskinhall / garage (15 st).
Kvarligger i O I b: 5
 
191994Fastighetsreglering berörande Lansjärv 2:5, 2:22, 2:23 och S:2 samt 2:6.
Kartsamlingen HLA 16924