Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Personarkiv

Löfstads säteris arkiv

Personarkiven i Löfstadarkivet är av två slag, dels sådana som har primär anknytning till Löfstad, dels sådana med mera sekundär anknytning. Samband med Löfstad framgår av inledningen under respektive arkiv. Handlingar med okänd eller osäker proveniens har förtecknats i separat serie (B XXX). Emellertid har handlingar, vars proveniens är osäker, om möjligt upptagits under person, till vilken en anknytning finns eller förmodas finnas. Det har t ex bland Evert Taubes handlingar påträffats enstaka brev till andra personer än Taube. Dessa brev har förtecknats som ingående i hans arkiv, och dessa personer (se B XXVIII:3 och bil 6) har ej upptagits som arkivbildare i nedanstående förteckning. Handlingar tillhörande Marie Antoinettes arkiv, samt handlingar rörande franska revolutionen, vilka tillhört Axel von Fersen d y har fört till dennes arkiv (se B VIII a:1-3). Marie Antoinette har dock uppsatts som arkivbildare i förteckningen, och hänvisning har där gjorts till Axel von Fersens arkiv. De tre volymerna det här gäller, är volymer, som tidigare ordnats av Erland Nordenfalk. Handlingarna är numrerade, och ordningen har ej rubbats, då volymerna är kända i den vetenskapliga litteraturen. I en av volymerna (B VIII a:1) ingår brev till hertig Carl och drottning Sophia Magdalena rörande de Lamballska diamenterna. Dessa personer har ej upptagits som arkivbildare. Bland Axel von Fersens handlingar finns brev till olika kungliga personer i Europa med underrättelse om Gustaf III:s död. Dessa brev, som skulle ha överlämnats av Axel von Fersen d y, har aldrig blivit framlämnade och tillhör alltså dennes arkiv. Personarkiven har uppställts i bokstavsordning. Gifta kvinnor har i allmänhet angivits med det namn de erhållit genom giftermålet, men hänvisning finns från det andra namnet.