Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Hedvig Catharina von Fersen, f. de la Gardie

Löfstads säteris arkiv

Hedvig Catharina von Fersen f. de la Gardie, (1732-1800) var dotter till överste marskalken Magnus Julius de la Gardie och hans hustru Hedvig Catharina Lillie. Efter moderns död 1745 ärvde hon Löfstad. Arvskiftet skedde genom lottdragning (Se A II a:2). Hon gifte sig 1752 med Axel von Fersen den äldre.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/02249/A II a/71750 – 1752Huvudräkning över Hedvig de la Gardies inkomster och utgifter med verifikationer. 
11766 – 1775Även odaterat. Brev från maken Axel von Fersen den äldre 1766 (2st), från drottning Lovisa Ulrika odaterat (2 st), från Gustaf III 1767-1775 och odaterat (13 st), från hertig Carl odaterat (2 st), från hertiginnan Fredrique av Holstein 1774 (1 st), från Magnus Gabriel de la Gardie odaterat (1 st) och osignerade 1769 (2 st).