Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Axel Gustafsson Lillie

Löfstads säteris arkiv

Fältmarskalken Axel Lillie (1603-1662) var son till Axel Gustafsson Lillie och hans hustru Karin Bagge. Han var gift med Christina Mörner, som fick Löfstad som morgongåva. Löfstad slott anlades under hans tid. I Löfstadarkivet finns två ämbetsskrivelser undertecknade Axel Lillie, vilka inköptes på auktion 1950. De är daterade 1646 och 1647 i Leipzig och rör kontributioner. Axel Lillie var vid denna tid v. generalguvernör över hela Pommern. Se C I:1.