Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sophie Piper f. Piper

Löfstads säteris arkiv

Grevinnan Sophie Piper (1835- 1837) var dotter till greve Axel Mauritz Piper på Engsö. Hon gifte sig med sin fars kusin Charles Emil Piper på Löfstad. Hon var sondotter till Augusta Piper på Engsö, som i sin tur var dotter till Gustaf Mauritz Armfelt och hans maka Hedvig Ulrika f. Armfelt. Genom Sophie har handlingar från Engsö hamnat på Löfstad. Teckningar, dikter, predikningar, högtidstal m.m. med något osäker proveniens, varav dock mycket har tydligt samband med Engsö och kammarherre Axel Adolf Pipers och Augusta Pipers f. Armfelt, barn, främst Hedvig (Hedvig vistades ofta på Löfstad), har förtecknats här nedan. Se i övrigt Gustaf Mauritz Armfelts (B I), Augusta Pipers f. Armfelt, arkiv (B XIX) samt Engsö fideikommisshandlingar (A II b).

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11786 – 1861Band. Album med teckningar, akvareller, pressade växter och dikter tillägnade Sophie. (Bl.a. en teckning av Helandt 1786 och en av Maria Röhl 1855, samt en dikt av Böttinger 1858). Lucka 1787-1851. 
Se: SE/VALA/02249/A II b/11820 – 1875Bouppteckningar efter Gustaf von Morian (Sophie Pipers mormors bror) 1820 och efter Christina Charlotta Ehrnrooth (Sophie Pipers mormor) 1833. Dikter, predikningar, högtidstal m m 1831-1875 (många med tydligt samband med Engsö). 
21839Kartong. Teckningar av Augusta Piper f. Armfelt, G Klingspor m.fl. Även odaterat.