Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Köpe-, bytes- och inteckningshandlingar

Löfstads säteris arkiv

Köpe- bytes- och inteckningshandlingar, som ej ingår i den 1816 upptecknade serien av gårdshandlingar, ordnade på under Löfstad lydande hemman och torp (se C II a), och som ej har direkt samband med arvskiften (se A II a).

Köpe-, bytes- och inteckningshandlingar kan även ingå i A II a och C II a. (Se allmänna inledningar till avd C).

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11540 – 1604"Gambla kiöp- och utredningar" (utgör nr 1:26 i Löfsta documenter, arkivförteckning 1816. (Se E I:1): Kopiebrev Rosenwalla 1540, Alinsätter 1604, byteshandlingr Resebro-Löfstad 1574-1575. Volymen innehåller även arvskifteshandlingar efter Erik Lillie 1611 samt 2 st ämbetsskrivelser från Axel Lillie 1646 och 1647. 
21689 – 1730Fastebrev (pergament) på frälsehemman i Sörby 1689, på mellangården i Sörby 1724 och Himmelstalund 8 nr 123) 1730. Omfattar åren 1689, 1724, 1730. 
31831 – 1920Ask med utgjord 1863-1897, Aspa mellangård 1856-1857, Ede och Skattna 1866-1920, Finstad 1863-1902, Hagsätter 1876-1877, Lefverstad 1842, Okna 1831, 1869-1901.