bild
Serie

INKOMNA HANDLINGAR

Domkapitlets i Härnösand arkiv

 Serier (14 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E IKungliga brev och statsdepartementens skrivelserFr.o.m. 1963 består serien i huvudsak av ej diarieförda cirkulärskrivelser från departementet
Diarieförda skrivelser fr.o.m. 1963, se serie E IX a.
Fr.o.m. 1975 består serien av skrivelser från regeringen - regeringsbeslut

Statsdepartementets remisser, utredningar med mera se E V åren 1921-1931.

Kungliga brev avseende nuvarande Luleå stift 1851-1904 har överförts till Domkapitlets i Luleå arkiv.
 
E II aKanslikollegiums, kanslergillets, kanslistyrelsens skrivelser 
E II bDirektionens över Lappmarks ecklesiastikverk skrivelser 
E II cDiverse centrala ämbetsverks och myndigheters skrivelser 
E IIIManualhandlingarSerien i kapslar.
 
E IVHandlingar ordnade pastoratsvis fr.o.m. 1921 (inkorporerande pastorat och annexförsamlingar: se hänvisningarna)PM
Denna serie ansluter sig till serie EIII, Manualhandlingar. Här ingår även handlingar rörande skolreglementen, vilka även finns bundna såsom bilagor till protokoll från och med 1921 och läroplaner.

Varje kapsel innehåller för tiden 1921-1930 inom särskilda omslag dels "syner och besiktningar" dels "prästvalshandlingar" i den mån dylikt förekomma under perioden (ej vallängder).

Besiktningar och syner finns fr.o.m. 1933 i stiftsnämndens arkiv. Serien avslutas år 1962. Från och med 1963 se serierna E IX a och E X.
 
E IX bInkomna diarieförda handlingar (ordnade enl. diarieplan) (gallringsbar serie)Serien enligt förteckning från 1996 gallringsbar enligt riksarkivets gallringsbslut 1962-12-15, kungörelsen 1963:716. Domkapitlets beslut 1975-07-25.

Gallringsfrister framgår av Domkapitlets beslut 1975-07-25.

Ej levererad.
 
E VInkomna handlingar ordnade efter avsändande myndighet fr o m 1921 
E VIInkomna handlingar ordnade efter ämne fr o m 1921 
E VIISkrivelser till konsistorienotarien 
E VIIIDiverse inkomna handlingar från och med 1921 
E IX aInkomna diarieförda handlingar (ordnade enl. diarieplan) (ej gallringsbar serie)Regeringsbeslut, se även E: 1.
Dnr: C21 (prästexamen) 1963--1970 se F I b: 6.
 
E X aInkomna diarieförda handlingar (ej gallringsbar serie)År 1997 saknas. 
E X bInkomna ej diarieförda handlingar (gallringsbar serie)Serien gallringsbar enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1962-12-15. Kungörelsen 1953:716. Domkapitlets beslut 1975-07-25.

Gallringsfrister framgår av Domkapitlets beslut 1975-07-25. Serien ordnad pastoratsvis.

Ej levererad.