bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Vallby kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (86 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A24168Karta över föreslagen utvidgning av kyrkogården1869 
A24169Karta rörande föreslagen utvidgning av kyrkogården1907 
A24170Förslag till skolbyggnad i Östra Glimminge [Fasad- och planritning]1915 
A24171Förslag till skolbyggnad i Östra Glimminge [Fasad- och planritning]1915 
A24172Förslag till skolbyggnad i Östra Glimminge [Fasad- och planritning]1915 
A24173Förslag till skolbyggnad i Östra Glimminge [Fasad- och planritning]1915 
A24174Ritning över bostad och stall och loglänga till lönebostället1921 
A24175Ritning över bostad och stall och loglänga till lönebostället1921 
A24176Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24177Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24178Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24179Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24180Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24181Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24182Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24183Ritning till ny skola i Vallby1923 – 1924 
A24184Förslag till avloppsledning från komministerbostaden i Vallby1933 
A24185Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24186Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24187Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24188Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24189Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24190Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24191Ritning angående nytt bårhus i Vallby1936 
A24192Förslag till plantering å Vallby kyrkogård1937 
A24193Uppmätningsritningar och ritningar till inredning för Vallby södra småskola1945 
A24194Uppmätningsritningar och ritningar till inredning för Vallby södra småskola1945 
A24195Uppmätningsritningar och ritningar till inredning för Vallby södra småskola1945 
A24196Uppmätningsritningar och ritningar till inredning för Vallby södra småskola1945 
A24197Uppmätningsritningar och ritningar till inredning för Vallby södra småskola1945 
A24198Ritning till dörrtrycken av brons1950 
A24199Ritning angående belysning i kyrkan1952 
A24200Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Plan- och sektionsritning]1953 
A24201Förslag till restaurering av Vallby kyrka. Bårhuset [Plan- och sektionsritning]1953 
A24202Förslag till restaurering av Vallby kyrka. Bänkinredning1953 
A24203Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Ytterdörrar]1953 
A24204Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Nya fönster till södra korsarmen]1953 
A24205Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Ny dörr till sakristian]1953 
A24206Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Nytt dörrparti mellan vapenhus och långhus]1953 
A24207Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Bänkinredning i långskeppet]1953 
A24208Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Nytt dörrparti mellan vapenhus och långhus]1953 
A24209Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Ny ytterdörr till sakristian]1953 
A24210Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Ytterdörr i västportalen]1953 
A24211Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Nytt fönster till södra korsarmens södra fasad]1953 
A24212Förslag till restaurering av Vallby kyrka. [Ny bänkinredning i långskeppet]1953 
A24213Uppmätningsritning av port och dörr i vapenhuset [Plan- och sektionsritning]1953 
A24214Förslag till nytt fönster i södra korsarmens södra fasad1953 
A24215Uppmätningsritning av vapenhuset [Plan- och sektionsritning]1953 
A24216Förslag till nytt fönster i södra korsarmens östra fönster1953 
A24217Uppmätningsritning [Plan- och sektionsritning]1953 
A24218Förslag till nytt dörrparti mellan vapenhus och långhus1953 
A24219Förslag till nya ytterdörrar i västportalen1953 
A24220Förslag till ny ytterdörr i sakristians ytterportal samt trappräck1953 
A24221Uppmätningsritning av sakristiedörren1953 
A24222Typritning över lyktstolpe1953 
A24223[Karta över kyrkogården i Vallby]1950-tal 
A24224[Karta över kyrkogården i Vallby]1950-talRevor 
A24225Karta över Vallby nya kyrkogård1950-talGravregister på kartans baksida. 
A24226[Karta över kyrkogården i Vallby]1950-tal 
A24227[Karta över kyrkogården i Vallby]1950-tal 
A24228Ritning av belysningsstolpe av stålrör1959 
A24229Ritning till ny bänkinredning i korsarmarna1960 
A24230Ritning till restaurering. Dräneringsplan1960 
A24231Ritning till ny bänkinredning i långskeppet1960 
A24232Ritning till bänkinreding i korsarmarna1960 
A24233Karta upprättad vid avstyckning med gränsbestämning och sammanläggning 1966, Vallby 30:1 och mark, samfälld för Vallby by.1966 
A24234Vallby kyrka [Plan- och sektionsritning]1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24235Vallby kyrka Vallby kyrka [Plan- och sektionsritning]1980Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24236Vallby kyrka. Uppmätning av fönster1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24237Vallby kyrka. Nya fönster av trä.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24238Vallby kyrka. Nya fönster av trä.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24239Vallby kyrka. Detaljer till fönster av trä.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24240Vallby kyrka. Innanfönster av järn1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24241Vallby kyrka. Radiatorskydd, principritning1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24242Vallby kyrka. Inredning under läktare.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24243Vallby kyrka. Innerdörrar.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24244Vallby kyrka. Sektion av sidoskepp.1980Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24245Vallby kyrka. Monter för skrud.odat.Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24246Vallby kyrka. Förvaring av skrudar. [Detaljritning]1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24247Vallby kyrka. Förvaring av skrudar, uppställningar.1979Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24248Vallby kyrka, befintligt utseende, planer.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24249Vallby kyrka, befintligt utseende, fasader mot norr och väster.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24250Vallby kyrka, befintligt utseende, fasader mot söder och öster.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24251Vallby kyrka, in- och utvändiga arbeten, planer.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24252Vallby kyrka, in- och utvändiga arbeten, fasader mot norr och väster.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II. 
A24253Vallby kyrka, in- och utvändiga arbeten, fasader mot söder och öster.1997Se även akterna för respektive ärende i serierna O I och O II.