Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Katarina kyrkoarkiv

Registret som omfatta tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.