bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara

Linderås kyrkoarkiv

Serien innehåller: Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991Kartong. I utlandet utfärdade bilagor 1968-1990. Faderskapserkännanden 1969-1991. Gemensam vårdnad av barn 1984-1989, 1991.