bild
Serie

Fotografier

Engelbrekts kyrkoarkiv

Fotografier förekommer även i andra serier, se notering i kolumnen för allmän anmärkning.

Stora fotografier förvaras i kart- och ritningsarkivet, se NS-nummer i platskolumnen (gäller pappersförteckning).

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11917Kyrkan, interiör, odat (2 st). Konfirmationsfotografi 1917. 
21931 – 1991Med förteckning över seriens fotografier, upprättad av Lena Nottberg. Fotografier I-VI. 
31931 – 1995Fotografier VIII-XVII enligt Nottbergs förteckning. 
41935 – 1999Konfirmander, nr VII enligt Nottbergs förteckning. 
51949 – 1997Konfirmander (album).