bild
Arkiv

Hjälpkommitténs för finska krigsbarn länsombud i Halland arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/31046
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vUwzh72aKQLBW4iiDyg9B7
ExtraID31046
Omfång
0,6 Hyllmeter  (-)
Datering
19412003(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Kursen i arkivvetenskap.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Hjälpkommittén för Finlands barn
Kategori: Förening
 
Hermelin, Ann Mari (född Sourander) (1903 – 1956)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)Redan den 4 december 1939, bara några dagar efter finska vinterkrigets utbrott, togs de första initiativen till evakuering av barn från Finlands gränsområden i öster. Den 15 december anlände så genom den hastigt bildade Centrala Finlandshjälpens försorg de första barnen. De kunde tämligen snart återvända till Finland i samband med att striderna upphörde 1940.

Tanken på barntransporter från Finland togs emellertid upp igen i maj 1940 då en privat sammanslutning, Kommittén för finska sommarbarn, erbjöd några hundra sjuka och undernärda finska barn rekreation över sommaren i Sverige. Krigsutbrottet 1941 innebar dock att planerna hastigt fick helt nya dimensioner och "Kommittén för finska sommarbarn" döptes under hösten 1941 om till "Hjälpkommittén för Finlands barn". Under de närmsta åren kom man att förmedla svenska fosterhem till tusentals finska krigsbarn.

Hjälpkommittén i Halland var en av de lokala kommitteer som under ledning av ett länsombud, i Hallands fall friherrinnan Ann-Marie Hermelin på Eldsberga, förmedlade hem till finska barn.

Arkivet efter Hjälpkommitténs för finska krigsbarn i Halland omfattar tiden 1941-1946. Det förvaltades under många av friherrinnan Ann-Marie Hermelin på Eldsberga. Efter hennes död övergick arkivet till arvingarna som skänkte det till Riksförbundet finska krigsbarn. Riksförbundet överlämnade 2003 handlingarna till Landsarkivet i Lund.

I arkivet saknas protokoll samt räkenskaper och verfikationer. Dessa kan eventuellt återfinnas i Hjälpkommitténs för Finland huvudarkiv som förvaras på Riksarkivet. Ytterligare bakgrund till arkivet kan också sökas där.

För vidare upplysningar Se: http://terve.rossi.se

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Knästorpshemmets för finska barn arkiv (SE/LLA/30354)
Se även: Henriksfälts barnhems arkiv (SE/LLA/30472)

Kontroll

Skapad2005-03-09 00:00:00
Senast ändrad2018-04-03 15:16:18