Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Ahlströmska skolan

ANNA AHLSTRÖM OCH ELLEN TERSERUS STIFTELSE 1930 –


HISTORIK
Doktor Anna Ahlström grundade Nya Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan) 1902. Ahlströmska skolan grundades som en privatskola i en tid då flickor inte hade tillgång till allmänna läroverk. Anna Ahlström var en reformatör och en av de första akademiskt bildade kvinnorna som fick betydelsefulla positioner i det offentliga arbetslivet.

Doktor Anna Ahlström anställde 1907 lärarinnan Ellen Terserus. Anna Ahlström var föreståndarinna och Eller Terserus blev biträdande föreståndarinna. Tillsammans byggde Anna Ahlström och Ellen Terserus upp en skolverksamhet som fortsatte att utvecklas med bl. a utökat elevantal och större skollokaler efterhand elevantalet ökade.


ANNA AHLSTRÖM OCH ELLEN TERSERUS STIFTELSE
Anna Ahlström och Ellen Terserus upprättade 1933 sina testamenten, där stod det att de skulle efterlämna sin kvarlåtenskap och sina andelar i Nya Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan fick skolan heta efter den blivit en samskola 1970) till en stiftelse. Stiftelsen fick namnet ”Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse”. Stiftelsens styrelse skulle innefatta Anna Ahlström, Ellen Terserus och Wilhelm Kjellström men efter att bägge damerna avlidit 1943 så skulle fem styrelseledamöter väljas in i stiftelsen.

Kommunen övertog Ahlströmska skolans grundskola och gymnasieverksamhet år 1973 och då förändrades stiftelsens uppgifter. Skolstyrelsen i Stockholm bestämde år 1992 att Ahlströmska skolan måste läggas ned och år 1995 såldes skolan till Carlssons skola. Efter försäljningen ändrades stiftelsens inriktning och sedan år 1996 har stiftelsen bland annat delat ut forskningsstipendier åt kvinnliga doktorander och forskare på Stockholms universitet.


AHLSTRÖMSKA SKOLANS BYGGNADSAKTIEBOLAG
När Ahlströmska skolan skulle byggas bildades ett särskilt bolag, Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag där Anna Ahlström själv skulle ansvara för bolagets kassa och bokföring. 1925 så knöts arkitekten Albin Stark till Ahlströmska skolans byggnadsarbete och arbetsledning och därigenom så tecknade Stark aktier i bolaget.

Det kan finnas en del handlingar från Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag i Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelsearkiv då allt låg sammanblandat eftersom Anna Ahlström under tidiga år antagligen förvarade allt tillsammans. Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag är en egen arkivbildare, se SE/SSA/0983/03.


BESKRIVNING AV ARKIVETS INNEHÅLL
Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelsearkiv lämnades över till Stockholms stadsarkiv år 2014. Arkivet har förtecknats som ett praktikarbete av student från Södertörns högskola. Arkivet består främst av styrelseprotokoll, in- och utgående korrespondens mellan stiftelsens medlemmar men också utav stiftelsens huvudböcker och kassaböcker. En annan viktig del av handlingarna rör stiftelsens stadgar, Anna Ahlströms och Ellen Terserus testamenten och bouppteckningar. Det har gallrats en del kopior av främst styrelseprotokollen, fakturor och kladdpapper.

Se även Ahlströmska skolans arkiv SE/SSA/0983/01.
Stockholms Stadsarkiv, 2014-09-26
Anna Harrbäcken


Källor:
RED, Stark, K. 1999. Två bildade kvinnor och en skola, Nya Elementarskolan för flickor- Ahlströmska skolan, Stockholmia Förlag.

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1Protokoll med handlingar till och med 1994Handlingarna till protokollen består även av styrelseberättelser, revisionsberättelser och ekonomisk redovisning för varje år. 
B 1Utgående handlingar rörande stiftelsenSe även serie E 1. Serien är alfabetiskt ordnad. 
E 1Inkomna handlingarSerien innehåller bl.a. korrespondens rörande stiftelsen där både in- och utgående handlingar förekommer. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
F 1Handlingar rörande stiftelsens historik 
F 2Handlingar rörande stiftelsens ekonomi 
G 1Handlingar rörande huvudbokföringenHuvudböcker för åren 1964-1966 saknas. Se serie A 1 för bokslut och balansräkning år 1944-1994. 
G 2Handlingar rörande grundbokföringenGrundbokföring för åren 1940-1963 saknas.