Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11921 – 1956Handlingar angående bl a korfönster, uppvärmning av kyrkor, testamente och bouppteckning efter G S Larsson samt fullmakter avseende kyrkostämman den 31 januari 1921.
Häri även en del kyrkorådshandlingar angående bl a skador på arrendelotter efter översvämning, instruktion för kyrkvaktarna, en del anbudshandlingar samt utdrag ur avräkningslängd för åren 1948-1958.