bild
Serie

Lysningsattester och vigselattester

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt
pastors beslut december 1949. Enligt riksarkivets gallringsbeslut 254 20 års gallringsfrist.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11890 – 1898 
21899 – 1903 
31904 – 1913 
41969 – 1991Vigselattester.