För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Hedesunda kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
-Benämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssytemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.