bild
Karta/ritning

[Kalmar län, Eds och Ukna socknar. Stenborum, Stensnäs, Vinäs. Omkring 1640?]

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Från brev till riksrådet från Sven Jönsson, Christina Gyllenstiernas tjänare, odaterat.