bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Verifikationer

Västerfärnebo kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTid 
Se: SE/ULA/11712/L I a/51749 – 1787 
11874 – 1890 
21892 – 1899 
31900 – 1907