bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Registret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.