Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Specialer

Rogsta kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11738 – 1751Band i kapsel
Specialräkenskaper
Lev. 65/1968
Inneh. även:
Specialräkenskaper för fattigkassan 1738-1751
Kollekträkenskaper 1738-1751
Pålysningsbok 1790-05-23--1798-09-30.
 
21751 – 1788Band i kapsel
Specialräkenskaper
Lev. 65/1968
Inneh. även:
Huvudräkenskaper 1751-1788
Skuldbok 1787
Sockenstämmoprotokoll 1769-01-22
ang. gudstjänstens förättande i Arnö kapell
Visitationsprotokoll 1754, 1766
Inventarieförteckningar 1754,1766
Prosten Bromans svar på Domkapitlets skrivelse utgörande
motsvarighet till visitations-
protokoll (omf. även Ilsbo) 1787-04-10
Prostvisitationsprotokoll med kompletterad inventarieförteckning 1722,
1753.
 
31788 – 1845Band i kapsel
Specialräkenskaper
Lev. 68/1965
Inneh. bl.a:
Kladd över inflytna vinpenningar
1830-1845
Kladd till kyrkoräkenskaper
1816-1830.
Inneh. även:
Huvudräkenskaper 1788-1789
Skuldboksanteckningar 1831, u.å.
Kladd till fattigräkenskaper
1822-1831
Inkomstkladd för kyrkobyggnads-
kassan 1816-1830
Räkenskaper för barnmorskemedel
1821-1857
Förteckning över från kyrkan utlånade böcker 1853.
 
41802 – 1877Inb.
Specialräkenskaper
Lev 65/1968
Inneh. även:
Håvpenningar 1802-1877.
 
- [H0001]1814 – 1815Influtna vinpenningar
Se L IV: 1
 
51830 – 1872Kapsel
Specialräkenskaper
Anm.: Lucka 1834-1848.
Inneh. även:
Specialräkenskaper för skolan
1873-1885
Specialräkenskaper för fattigvården 1830-1832, 1834-1841
Skuldbok för kyrkobyggnadskassan
1803-1829.
 
61857 – 1892Inb.
Inkomstjournal
Lev. 2/1974
Inneh. även:
Inkomstjournal för fattigkassan
1857-1892
Inkomstjournal för lasarettsmedel
1857-1865
Inkomstjournal för kollekter
1857-1892.