bild
Serie

Övriga kassaböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien inbunden. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11898 – 1908Länsstyrelsens giroräkning hos riksbankens avdelningskontor i Gävle. 
21887 – 1908Ej påträffad.
Volymen avser kassabok över stödhjälpandet 1887-1906 (med kvittenser) upp- och avskriv- ningsräkning med Gävleborgs och Hälsinglands Enskilda bank 1887- 1899, kassabok under landskamrer- areförordnanden 1902-1908, kassa- bok över Malmö barnhusfonds medel 1907-1908.

Serien upphör.