Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga handlingar

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1406 – 1901Series pastorum
Se L I a: 3
 
11457 – 18881457, 1639-1888
Kapsel
Handlingar

Anm:
Avskrifter av pergamentsbrev 1457

Innh bl a:
Kungörelser 1698-1888
Handlingar rör olika ämnen bl a fattigvård, undervisning, sockenjämnad
1639-1865
 
- [H0002]1687(?)
Skrivelse från Ljusdals kronofiskehus
Se L I a: 1
 
21700 – 1910Kapsel
Handlingar

Innh bl a:
Handlingar rör uddemantalskassan o andra militära förhållanden 1700-1840
Handlingar rör vägar o broar m m
1747-1910
Diverse skatte, uppbörds- o andra längder 1713-1855 odat
 
- [H0003]1763Avskrift av tur för lagmanstingspredikningar
Se L I a: 3
 
- [H0004]1765 – 17671765, 1767
Avskrift av skrivelser
Se L I a: 3
 
- [H0005]1784 – 1789Anteckningar om historiska händelser
Se L I a: 3
 
31797 – 1814Inb
Pålysningsbok
 
- [H0006]1807 – 18211807, 1821
Domboksutdrag rörande vägar
Se J: 1
 
41814 – 1825Inb
Pålysningsbok
 
51825 – 1833Inb
Pålysningsbok
 
- [H0007]1834Instruktion för sockenskrivare
Se J: 1
 
61834 – 1861Kapsel
Intimationsböcker
Lev 72/1963

Anm:
i bunden o 2 häft. vol i kapsel
 
71861 – 1872Kapsel
Intimationsböcker
Lev 156/1973

Anm:
i bunden o 1 häft. vol. samt några lösa blad i kapsel
 
- [H0008]1863 – 18671863,1867 26/1
Kommunalsämmoprotokoll
Se K II: 1
 
- [H0009]1870 – 1871Historiska anteckningar
Se A I: 20a
 
81872 – 1882Inb
Intimationsbok
Lev 156/1973
 
91882 – 1896Kapsel
Intimationsböcker
Lev 156/1973

Anm:
2 bundna vol i kapsel, delvis ofullständiga

Inneh även:
Förteckning över insamlade medel till kyrka 1882-1921 spr år
till skolan 1882-1908 spr år
till fattigkassan 1882-1908 spr år
till bibelkassan 1882-1908 spr år
till dödgrävare o ringare 1882-1922 spr år
Kollekträkenskaper 1882-1909 spr år
 
101896 – 1903Inb
Intimationsbok
Lev 156/1973
 
- [H0010]1914Anteckningar om Wahlmanska graven med anledning av
kyrkoreparation
Se N: 1