Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Töcksmarks kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11899 – 1988Handl. ang. Holmedalsskogen 1899-1905, Stenvagnen 1917-1921, brandförsäkringar 1939-1988, försäljning av tomter (bl.a. Stommen 2:2, 2:1). 
21915 – 1950Handl. ang. prästgården. Avstyckningar, restaureringen, arbetsbeskrivningar, ekonomibesiktningar, kostnadsförslag, byggnadstillstånd, ekonomibyggnader, ritningar, m.m. 
31915 – 1969Skogsindelningsförslag, skogsindelningsplan, vedavverkning, stämplingslängder, virkesauktion, massavedskontrakt och mätningsbesked. 
41915 – 1937Arrende- och köpekontrakt för Länsmansbåten, Udden, komministerbostället 1/4 mantal i Töcksmark, Töcksmark 1/2 mantal, m.fl. 
51923 – 1987Handl. ang. löneboställena Verket, Stommen 3, 2, 6, 9 m.fl. löneboställen. Arrenden, ekonomiska besiktningar, nybyggnad av arrendebostad, ang. vattenfall, skogsröjning, ägarbyte, köpebrev, skyttevärn vid prästgården, m.m. 
61923 – 1976Arrendekontrakt, syneprotokoll, jaktarrende för löneboställe: Sågen, Nordmarksstugan, Stommen 3, Kronan, Håfeströms bruk, idrottsföreningen, Stommen 2, m.fl. 
71937 – 1943Prästgården. Ritningar, handl. ang. byggnation, VVS, målning, trädgård, väg, m.m. 
81942 – 1988Skoglig statistik, virkeslängder samt handl. ang. skogsavverkare. 
91952 – 1985Prästgården. Syneprotokoll, ritningar, förslag till plantering, brandsyneprotokoll, reparationsarbeten, entreprenadkontrakt, tilläggsisolering, målningsarbeten, m.m. 
101964 – 1966Församlingshemmet. Ritningar, entreprenadkontrakt, anbud, förslag, tillstånd, handl. ang. takbeläggning, VVS, målning, m.m. 
111964 – 1988Församlingshemmet. El-program, ritningar, målningsarbeten, brandsyneprotokoll, hyresavtal, köpekontrakt för Rank-Xeros. 
121972 – 1979Pastorsexpedition. Handl. ang. hyllinredningar, tillstånd, anbud, lån samt teknisk beskrivning. Dalen. Objektplan, byggnadsprogram, ritningar, m.m.