bild
Arkiv

Rädda barnens riksförbund Leverans 1976

Rädda barnens riksförbund

Till de stora svenska hjälporganisationerna med internationell bakgrund hör Rädda Barnen - bildad i Sverige redan 1919, året innan den internationella unionen med samma namn tillkom. Det nedan redovisade arkivet består emellertid av handlingar från 1940-, 1950- och 1960-talen, då riksorganisationen deltog i flera betydelsefulla räddnings- och hjälpaktioner på olika håll i världen.
Arkivet överlämnades till Riksarkivet i december 1975 som deposition (RA:s dnr 18/J 1 1976). Depositionen omfattar perioden fram till förbundsordföranden Margit Levinsons död 1963 och innehåller huvudsakligen dossiélagda handlingar, tidningsurklipp och räkenskaper.
Riksförbundet Rädda Barnen har ställt en andra leverans av handlingar ( protokoll, korrespondens mm) från Margit Levinsons tid i utsikt. Innan denna leverans har anlänt måste nedanstående förteckning alltså betraktas som preliminär.
Stockholm den 19 februari 1976

Kari Tarkiainen

 Serier (6 st)