Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Återuppbyggnaden av Katarina kyrka efter branden 1990

Katarina kyrkoarkiv

Serien består, med några få undantag, av återuppbyggnadsprojektets handlingar. För ritningar, se serien O III b.

Volym 9, 16 och 26 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.

 Volymer (42 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11990 – 1991Dagböcker (vilka jobb som utförts, vilka som har jobbat, väder m.m.) för projekt nr 436044, 1990-12-03 - 1991-09-12, fr.o.m. 1991-09-04 byts projektnumret till 70644. Tryck "Katarina kyrka och församling 1564-1990" utgiven av Katarina församling 1991. 
21990 – 1992Projektspecifikation och hyresavtal för projekt nr 436044 /70644. 
31990 – 1993Avtal från 1990. Etablering; upphandling av bodar, maskiner, kranar 1990-1993. 
41990 – 1994Fakturor Sigvard Carlsson, bokade, för projekt nr 436044/70644. 
51990 – 1994Projektpärm med register, bl.a. historik om Katarina, brandskydd, tidplan, kontrakt 1990-1994. Kopia av artikel från tidskriften "Väg- och Vattenbyggaren" nr 5/1993 som handlar om Katarina kyrkas återuppbyggnad. 
61990 – 1994Plåt- och smidesarbeten (med förfrågningsunderlaget för 1985-1987) 1991. Beställningar för projekt nr436044/70644, 1990-1992. Ekonomi, tidplaner (R. Svensson) 1991-1994. 
71990 – 1995Projekterings- och byggmötesprotokoll. 
81990 – 1995Kyrkvärd Olof Hammarlunds samling rörande branden, fotografier, historik, tidningsartiklar 1990-1995. Uppsats "Branden och Katarina kyrka. Engagemang och social mobilisering" av Torbjörn Jonsson, Uppsala universitet, 1993. 
91991Fotodokumentation (färgfotografier) över återuppbyggandet. Från fotopärm A-B, med register för A.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 9 splittrats i 9 A och 9 B.
 
101991Lagtidsrapporter, resedeklarationer, tidrapporter för projekt nr 436044/70644. 
111991 – 1992Dagböcker för projekt nr 70644, 1991-09-04 - 1992-09-14. 
121991 – 1992Projektpärm med register - Delprojektförteckning nr 70644; kontraktsarbeten entreprenad (frostskador, brandskydd, källare, invändiga arbeten m.m.). 
131991 – 1992Projektpärm med register - Projektering (Christer Svensson): skyddsronder, byggmötesprotokoll, specialmötesprotokoll, installationsmötesprotokoll, produktionsmötesprotokoll, korrespondens m.m. 
141991 – 1992Svartvita fotografier (Olle/Roffe) från januari 1991 - våren 1992, samt odaterade. 
151991 – 1992Negativ till fotografierna i volym 14. Förvaras i klimatarkivet. 
161991 – 1993Fotodokumentation (färgfotografier) över återuppbyggnaden. Från fotopärm C-D 1991-1992, register till D. Fotografier (6 st) odat. Tidningsartiklar om branden 1991-1993.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 16 splittrats i 16 A och 16 B som förvaras i klimatarkivet. Tidningsartiklarna i 16 C och dessa förvaras i kart- och ritningsarkivet.
 
171991 – 1993Fakturor, bokade, för projekt nr 62761 ca 1991-1993. Fakturor för delprojekt (frostskador, brandskydd, källare, invändiga arbeten puts, ställningar) ca 1991-1993. 
181991 – 1993Laglönelista 1991-1993, lagtidsrapporter 1992 för projekt nr 436044/70644. 
191991 – 1994Fakturor A-E, bokade, för projekt nr 70644. 
201991 – 1994Fakturor F-K, bokade, för projekt nr 70644. 
211991 – 1994Fakturor L-Z, bokade, för projekt nr 70644. 
221991 – 1994Fakturor A-D, levererade, för projekt nr 70644. 
231991 – 1994Fakturor E-K, levererade, för projekt nr 70644. 
241991 – 1994Fakturor L-W, levererade, för projekt nr 70644. 
251991 – 1995Kostnadsberäkningar 1991-1992. Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) för projekt nr 436044/70644, 1991-1992. Information, portgångsjärn, stengolv i västra skeppet, visningsenkät 1992. Verifikationslista för projekt nr 70644, 1992-1995. Dagbok, grävbolaget, projekt nr 61206, 1992-1995. 
261992 – 1993Fotodokumentation över återuppbyggnaden (färgfotografier). Från pärm E-G, register till E-F.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 26 splittrats i 26 A och 26 B.
 
271992 – 1993Dagböcker för projekt nr 70644, 1992-09-15 - 1993-12-16. 
281992 – 1993Lagtidsrapporter 1992, löne- och frånvarolista 1993 för projekt nr 70644. 
291992 – 1993Anteckningar från ÄTA-sammanträden (Ändrings- och tilläggsarbeten) 1992. Projektspecifikationer (Johan Widén) för projekt nr 70644 september 1992 - februari 1993. 
301992 – 1994Diverse handlingar rörande källare 1992-1993. Fakturor, bokade och levererade 1993 för projekt nr 62247. Fakturor, obokade, 1993-1994 för projekt nr 62247. Fakturor, obokade, 1993-1994 för projekt nr 62761. 
311993Lagtidsrapporter för projekt nr 70644. 
321993 – 1994Dagböcker för projekt nr 70644, 1993-12-17 - 1994-04-22. Kvalitetssäkring 1993. Målning (inre), Ove Hidmark arkitektkontor AB, 1994. 
331993 – 1994Dagböcker för projekt nr 62760, t.o.m. 1994-04-14. 
341993 – 1995Fakturor på invändiga arbeten, bokade, från Sigvard Carlsson för projekt nr 62760. 
351993 – 1995Projektspecifikationer (Johan Widén) för projekt nr 70644, mars 1993 - februari 1994. Reklamationer 1993-1995. 
361993 – 1996Fakturor A, bokade, projekt nr 62760 1993-1996. Fakturakopior, invändiga arbeten, projekt nr 62760, 1993. Fakturor N-Ö, obokade, projekt nr 62760, 1995. Fakturor, obokade, projekt nr 436044, 1995. Kostnadsavstämning 1994. 
371993 – 1996Fakturor invändiga arbeten B-H, bokade, projekt nr 62760. 
381993 – 1996Fakturor invändiga arbeten I-L, bokade, projekt nr 62760. 
391993 – 1996Fakturor invändiga arbeten M-R, bokade, projekt nr 62760. 
401993 – 1996Fakturor invändiga arbeten S-W, bokade, projekt nr 62760. 
411994 – 1995Dagböcker för projekt nr 62760, fr.o.m. 1994-04-15. 
421995Två VHS-band, båda digitaliserade och tillgängliga på arkivserver: VHS-band "Katarina kyrka. Återuppbyggnaden efter branden 1990", Katarina församling 1995. VHS-band "Smide för Katarina kyrka", produktion Rolf Nilsson, Lennart Rudström odat. Tryck "Katarina kyrka maj 1990 - maj 1995, utgiven av Katarina församling 1995. Tryck "Katarina kyrka. Återuppbyggnaden 1990-1995", utgiven av SIAB AB, Stockholmsregionen, Husbyggnadsavdelningen 1995.