bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Nors kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11805 – 1812Häft. Fattigdirektionens protokoll. 
21813 – 1854Inb. Fattigdirektionens protokoll. 
Se: SE/VA/13389/K I/61842 – 1843Gemensamma fattig- och sockenstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13389/K I/71857 – 1874Protokoll vid sammanträde med södra skoldistriktet 1857, 1870, 1872-1873, samt protokoll vid sammanträde med vägbyggnadsskyldige 1861. Protokoll vid besiktning av reparationer å Nors pastorsboställe 1958, 1869, 1874 samt protokoll vid sammanträde med pastoratets ombud 1864-1968. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/11850 – 1855Sundhetsnämndens prot. 1850-1853, förlikningskommitténs protokoll 1852-1855. 
31844 – 1866Bunt. Nors och Segerstads förlikningskommittés protokoll 1844-1850, fattigdirektionens protokoll 1847, sundhetsnämndens protokoll 1850 och länsstyrelsens utslag i fattigvårdsmål 1866. Häri även sockennämndens protokoll 1844-1850 spridda år, kyrkorådets protokoll 1847 samt skolstyrelsens protokoll 1847. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/21904Byggnadskommittérades för Nors kyrkas reparations protokoll. 
41925 – 1926Kyrkogårdsutvidgningskommitténs protokoll. 
51927Kyrkogårdskommittérades protokoll. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/41936Kyrkobyggnadskommittérades protokoll. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/51947Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
61950 – 1952Kommittérades för Nors kyrkas elektricifiering protokoll. 
71951 – 1955Nors pastorats byggnadskommittés protokoll. 
81945 – 1987Protokoll, handl. och rev. berättelser s.å. ang. kyrkobröderna. 
91952 – 1974Inb. Protokollsbok för Nors kyrkobrödrakår. 
101954 – 1958Inb. Protokollsbok för Nors kyrkogårdsbyggnadskommitté. 
111869 – 1999Handl. ang. Norsbrons ombyggnad 1869-1974, protokoll för Nors kyrkogårdsnämnd 1964-1978, protokoll för kommittén för kyrka och industri i Karlstad stift 1967-1972, boställsnämndens protokoll 1983-1985, blomsterfondens protokoll 1976, 1982-1999 samt protokoll för tillsättningsnämnden 1989-1999, handlingar rörande fonder.