Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Räkenskaper för kollekt, verifikationer

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.
Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1953 – 1978Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. Utgallrade? 
- [H0002]1989 – 1993Utgallrade 2004. 
- [H0003]1994 – 1999Utgallrad 2012