bild
Serie

Kartor och ritningar

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (6 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Geometrisch Affrijtning och calcvlation Wester Fernebo Prestegårdz ägor, medh desz åker och ängz rätta qualitet och quantitet affmätit och Calculerat Anno 1641 Aff Jon Arffwedson1641Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00002WästerFernebo PrästeGårdh uthi WässmanneLandz Province och Wangsbro Häradh belägen förmenes wara 2ne heela Hemman Hwilka nu för Tiden af Probsten Högähre wyrdige Herr Mag: Christianin under des Körkckherre Bordh bruka ock beboos Sampt efter Ordres wid Kon1699Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00003Fernebo Sochn och Norrbo häradh. Affrijttningh opå Fernebo Prästebordh och Halleby i bem:te Sochn, medh dess åker och Engh. Huilekes åthskilldnat finnes medh NB. antecknadh1640? – 1641?Med på kartan finns en beskrivning. Kartan är odaterad. 
0001:00004Utdrag af Chartan öfver Bergs By, belägen uti Wässmanneland, Norbergs. Bergslag, Wagnsbro Härad och Fernebo Sochn, affattad för delning. skull, Åhr 1753, af Pehr Billschier. Rörande Kyrckjans fyra Örtegland. Utdrag af Chartan öfver Isslingby, belägen i Wa1753 – 1760Kartan är fastställd. 
0001:00005Charta öfver Lasiö Ägor Med De Inom Dess Rågång Belägne Hemman Albrectsbo Och Fallängen Uti Westmanneland Wagnsbro Härad och Wäster Fernebo Socken Afmätt och i Storskifte lagd År 1789. Af Magn: Örner1789Kartan är fastställd vid Wahnsbro härads laga vinterting den 24 mars 1790. 
0001:00006Utdrag af Kartan öfver Alla egor till Berg i Westerås Län, Wagnsbro Härad och V: Fernebo Socken Uprättad vid Laga Skifte Åren 1849-50 o 51 af Carl, Robert, Zettergren. Innefattande de egor som vid Laga skiftet tillfallit Lit: E: 1 1/3 Öresld eller de 4 Ör1849 – 1851Kartan är fastställd vid Vangsbro härads ägodelningsrätt den 28-29 april 1856.