bild
Serie

Ritningar angående församlingshus och övriga fastigheter

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Ritningar förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland fastighetsärenden, jämför med K II a, K III a-b, O II.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11850NS 114:222-228.
Plan-, sektions- och fasadritningar till uthus på skolhustomten 1850 samt odat. Plan- och sektionsritning för inredning av vind i skolhusbyggnaden, Ernst Hægglund odat.
 
21861 – 1942NS 114:229-244.
Ritningar över mindre projekt i kvarteren Jernlodet 1861, Laxöringen 1883, Brandmästaren 1942 och Brandvakten odaterad. Planritningar över församlingens fattighus, odaterade. Plan- och konstruktionsritningar utan noteringar om proveniens, odaterade.
 
31863 – 1877NS 245-249.
Plan-, sektion- och fasadritningar för skolhusbyggnad i kvarteren Falken 1863 och Brandmästaren 1877.
 
41880 – 1924NS 114:250-280.
Kvarteret Sjökalven. Sektion- och fasadritning, Söderberg 1880. Elritningar, A. Heilborn 1910. Plan- och sektionsritningar Hedblom 1922-1923. Förslag till ändringar plan-, sektion- och fasadritningar, Modin 1924.
 
51880Kvarteret Havssvalget. Äldre ritningar rörande uthusbyggnad odat. Plan- och sektionsritningar, Söderberg 1880. 
61883 – 1894Skolhus kvarteret Vildsvinet. Plan-, sektion- och fasadritningar, Kumlien 1894 samt odaterad men godkänd av Byggnadsnämnden 1883. Tomtkarta odat. 
71894 – 1895Skolhus kvarteret Vildsvinet. Plan-, sektion- och fasadritningar i original, Kumlien 1894-1895. Förslag till värmeledning i nytt skolhus, H. Theorell 1895. Även odaterade ritningar. 
81895Skolhus kvarteret Vildsvinet. Plan-, sektion- och fasadritningar på ny- och tillbyggnad, Kumlien 1895. Alternativt förslag till folkskola odat. Detaljritning på fasaden, Arne odat. 
91897 – 1900Kvarteret Kanditadaten. Förslag till församlingshydda plan-, sektion och fasadritningar, Hægglund odat, inkom till Byggnadsnämnden 1897 (nr 664/1897). Ritning till stallbyggnad inkom Byggnadsnämnden 1900 (nr 147/1900). Tomtkartor och ritningar på uthus odat. 
101910 – 1971Kvarteret Sjöhästen. Elritningar, Heilborn 1910. Ritningar med bygglovshandlingar, Cyrillus Johansson 1924. Planritningar, Bodin 1926 (handlingar se O II:3). Kolorerad skiss till karmstolar, Handels- & Fabriksaktiebolaget Bröderne Ljunggren 1937. Fotografier av fastigheten odat. Planritningar, L. Tenne 1971. 
111957 – 1971Ombyggnaden av pastorexpeditionen, H. Nylander 1957-1958. Plan- och detaljritningar H. Quiding & E. Wannfors 1958 (handlingar se O II:3)