bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Eds kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.