bild
Serie

Taxeringslängder. Förmögenhetstaxeringar.

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser förmögenhetslängder för åren 1934-1957 över de som enligt Kungl. Maj:ts förordning 1934:290 är taxerade till statlig förmögenhetsskatt. Volymerna är uppställda efter taxeringsdi- trikt. Efter år 1957 fortsätter serien i prövningsnämdens kanslis
arkiv under seriesignum F I c.
Serien inbunden. Vol. 1-24 lev. 76/1984.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTid 
11934 
21935 
31936 
41937 
51938 
61939 
71940 
81941 
91942 
101943 
111944 
121945 
131946 
141947 
151948 
161949 
171950 
181951 
191952 
201953 
211954 
221955 
231956 
241957