bild
Serie

Diverse bilagor

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Diverse H I-bilagor tidigare sorterade till H II.
Serien avslutad 1991-06-30.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11897 – 1942* Handlingar angående adoption 1939-42. Ursprungligen H II b. Serien avslutad. Forts. se H III a.
* Handlingar angående omyndiga 1940-42. Ursprungligen H II c . Serien avslutad. Fortsättning se H I c.
* Meddelanden om svenskt medborgarskap, 1940-42. Ursprungligen H II d. Serien avslutad. Fortsättning se H I d.
* Meddelnaden om upplösta äktenskap 1940-42. Ursprungligen H II e. Serien avslutad. Fortsättning se H I e.
* Handlingar angående namnändringar 1940-42. Ursprungligen H II f. Serien avslutad. Fortsättning se H I f.
* Handlingar angående vaccinerade 1940-42. Ursprungligen H II g. Serien avslutad.
* Ansökan om utträde ur svenska kyrkan 1897-1904. Ursprungligen H II i 1. Serien avslutad. Se vidare H I h 1.
 
21943 – 1969* Handlingar angående adoption 1943-45. Ursprungligen H II b. Serien avslutad. Forts. se H III a.
* Handlingar angående omyndiga 1943-44. Ursprungligen H II c. Serien avslutad. Fortsättning se H I c.
* Meddelanden om svenskt medborgarskap 1943-44. Ursprungligen H II d. Serien avslutad. Fortsättning se H I d.
* Meddelanden om upplösta äktenskap 1943-44. Ursprungligen H II e. Serien avslutad. Fortsättning se H I e.
* Handlingar angående namnändring 1944. Ursprungligen H II f. Serien avslutad. Fortsättning se H I f.
* Handlingar angående vaccinerade 1943-44. Ursprungligen H II g. Serien avslutad.
* Ansökan om utträde ur svenska kyrkan 1952-69. Ursprungligen H II i 1. Serien avslutad. Se vidare H I h 1.
* Ansökan om inträde i svenska kyrkan 1952-69. Ursprungligen H II i 2. Serien avslutad. Fortsättning se H I h 2.
* Handlingar angående utvandrare från församlingen och återinskrivna obefintliga 1956-69. Ursprungligen H II k. Serien avslutad. Fortsättning se H I i.
 
31970 – 1991