bild
Serie

Avgångsregister

Vallby kyrkoarkiv

Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen.