bild
Serie

Kart- och ritningssamlingen

Backa kyrkoarkiv

 Dokument (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1796Kart- och ritsamlingen A 6
Karta över 1/2 hemmanet Skår i Backa socken och V:a Hisings härad
Upprättad av J L Gyzander
Med beskrivning. Fastställd 1797 30/5 av V:a Hisings HR
 
- [K0002]1812Kart- och ritningssamlingen A 3
Karta över Skår i Backa socken och V:a Hisings härad
Upprättad av E H Hällström
Fastställd 1813 1/7 av V:a Hisings HR.
 
- [K0003]1834Kart- och ritningssamlingen A 4
Karta över ägorna till komministerbostället Backa Annexgård i Backa socken, V:a Hisings härad
Upprättad av Jon G Schalin
Utdrag 1847 av E H Hällström. Fastställd 1835 23/4 av V:a o. Ö:a Hisings ÅR (laga skifte)
 
- [K0004]1834 – 1835Kart- och ritningssamlingen A 5
Utdrag av karta över ägorna till Backa och Bällskärs byar, komministerbostället Backa Annexgård, 1/4 hemman Dubberöd och en ägoteg till hemmanet Röd. Dessa byar och hemman är belägna i Göteborgs o. Bohus län, Hisings Västra härad och Backa socken.
Upprättad av Jon G Schalin
Renoverad av C G Schalin 1836.Fastställd av V:s o. Ö:a Hisings ÅR 1835 23/4. Hägnadedelning.