bild
Serie

Kartor

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11701 – 1912Geometrisk avritning över Torsåkers prästbord 1701. HLA 808.
Karta över delningen av utgodset Hov i Torsåker 1763. HLA 809.
Karta över Medelpad 1769. HLA 1025.
Karta över Hof och Storlägda, Torsåkers prästbord 1774. HLA 1026.
Karta över ägoutbyte mellan Torsåkers prästbord och Hällsingsta byamän 1838. HLA 852.
Karta över föreslagen jordavsöndring från Torsåkers prästbord 1889. HLA 814.
Karta över skogen till Torsåkers kyrkoherdeboställe 1896-1897. HLA 854.
Karta över alla ägorna till Hola by med Bergsåkers utjord 1909. HLA 14575.
Situationsplan över område exproprierat från Torsåkers boställsmark till Hola folkhögskola 1912. HLA 16846.
 
Se: SE/HLA/1010209/O II/31841Karta över ägoutbyte mellan Bringsta och Torsåkers prästbord. 
21916 – 1966Karta över samfällighet under Hola by 1916. HLA 14578.
Karta över skogen till Torsåkers kyrkoherdeboställe, Torsåkers socken 1918. HLA16847.
Karta över område avsatt till prästgård och kyrkovall 1920. HLA 14576.
Karta över Klockarbolet, Räveln 1930. HLA 14571.
Kartor (2 st) över skiftena I, II och III av Torsåkers kyrkoherdeboställe 1937 (2 st). HLA 14574.
Karta över Dals komministerboställe, Dals socken 1937. HLA 16848, HLA 14573.
Karta över del av kyrkoherdebostället Hov 1:1 och Storlägden 1:1 1949-1950. HLA 14577.
Kartor över gemensam ägovidd till fastigheterna Hov 1:1 och Storlägden 1:1 1950-1951 (2 st). HLA 14572.
Karta över Tunsjö-skiftet i Torsåker, 1937 med komplettering 1966. HLA 14519.
Karta över kyrkoherdeboställets skogsmark i Torsåker, Aborrsjön 1937 med kompletteringar 1966. HLA 14518.
Karta över Dals komministerboställe 1937 med kompletteringar 1966. HLA 14520.
 
Se: SE/HLA/1010209/O II/81943 – 1944Kartor över Hämra 1:1 och Kjerfsta 1:3. 
Se: SE/HLA/1010209/O II/61943 – 1949Karta över Hof 1:1 och Storlägden 1:1 1943.
Karta över kyrkoherdebostället 1949.
 
Se: SE/HLA/1010235/O II/121982Kartor ang arrenden inom pastoratet.
Ingår i Ytterlännäs kyrkoarkiv.