Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka, Gunnarskog-Bogens kyrkliga samfällighets verifikationer

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.