Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

UTSKRIVNINGSBÖCKER

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Med uppgifter om bl a:- nummer i förteckningen över barn i skolåldern,- elevens namn och födelsedatum,- målsmannens namn, adress och yrke,- datum för utskrivning och klass från vilken utskrivning skett,- orsak till utskrivning samt- anmärkningar (i förekommande fall).

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0005]1953 – 1957Obbola skola. Ingår i D 3 A:1.