bild
Serie

Tillkännagivanden om utfärdade äktenskapsbetyg

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SF 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pas-
tors beslut december 1949 med undantag för 1942-44.

Serien avslutad.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11942Typexemplar. 
21943 – 1944