bild
Serie

Historiska anteckningar

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/N I/11783 – 1837"Minnesvärdigheter". 
Se: SE/ULA/11712/O I a/11371 – 1871Förteckning över kyrkoherdar i Västerfärnebo kontrakt, över komministrar, kapellaner och adjunkter i Västerfärnebo 1580-1868. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/21753 – 1821Häradsrättens förbud att "löpa julbock" 1753-03-19. Kungl Maj:ts resolution angående Karbennings skiljande från Västerfärnebo 1821-03-22. 
Se: SE/ULA/11712/P III/11351 – 1966Series pastorum et comministrorum.