Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Söderala kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv.
Se även Söderala pastorats arkiv, serie J 1 med underindelningar.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704Karta över Söderala prästbord upprättad av Joh Werwing
Leverans 122/1973
Format 121 x 39 cm
Kartsamlingen nr 1008
 
21765Karta över Söderala prästbols andelar i Orsta, Valla och Siggesta ängar, upprättad av G Hjelte
Leverans 122/1973
Format 47 x 31 cm
Kartsamlingen nr 1009
 
31773Karta över råskillnaden mellan Söderala socken- och kyrkoskog Håsnäs samt Åsbo och Håå byar,
upprättad av J L Edwall
Leverans 122/1973
Format 59,5 x 47,5 cm
Kartsamlingen nr 1010
 
41795Projekt till tornbyggnad vid Söderala kyrka
Se Kartsamlingen nr 122
 
51853Karta över råskillnaden mellan Hedens by och prästbordet, upprättad av kommissionslantmätare E A Blomgren
Leverans 122/1973
Format 47 x 33 cm
Kartsamlingen nr 1011
 
61860Ritning över exteriören till Söderala kyrka, upprättad av J Nordenström
Leverans 122/1973
Format 76 x 44,5 cm
Kartsamlingen nr 1012
 
71860Ritning över Söderala kyrkogårds utvidgning, upprättad av J Nordenström
Leverans 122/1973
Format 61 x 55 cm
Kartsamlingen nr 1013
 
81860Planritning över Söderala kyrkogård, upprättad av P Vaasche
Leverans 122/1973
Format 56 X 54 cm
Kartsamlingen nr 1014
 
91861Karta över Söderala kyrkoherdeboställes inägor, upprättad av kommissionslantmätare
E A Blomgren
Leverans 122/1973
Format 44,5 x 60 cm
Kartsamlingen nr 1015
 
101862Karta över den till Söderala kyrko- och prästbol anslagna Håsnässkogen jämte Storön, upprättad av kommissionslantmätare E A Blomgren, med kopia
Leverans 122/1973
Format 56,5 x 45 cm
Kartsamlingen nr 1016
 
- [H0001]1915Karta över lägenheterna Kyrkbacken Nr. 1, 2 och 3. Ingår i J I: 1. 
- [H0002]1916Ritningar med förslag till ombyggnad av skolhuset i Hovs by. Ingår i K IV c: 1. 
- [H0003]1921Ritningar till om- och påbyggnad av Östanbo skola. Ingår i K IV c: 1. 
- [H0004]1927Karta över befintlig och föreslagen indelning av utökande av begravningsplatsen vid Bergviks kapell. Ingår i J I: 2. 
- [H0005]Ritning till lärarbostad vid Östanbo skola. Ingår i K IV c: 1. 
- [H0006]Ritning över bostadshus vid Östanbo skola. Ingår i K I V c: 1. 
- [H0007]Ritning med förslag till omändring av Ina skolhus. Ingår i K IV c: 1.