Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara

Glanshammars kyrkoarkiv

Serien innehåller:
I utlandet utfärdade handlingar och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11992 – 1999